Aktualności

Pielęgnacja gleby w tunelu foliowym cz. 2

24-05-2017

Zakażenie podłoża dotyczy również roślin rosnących w tunelach ogrodniczych. Jest to zagrożenie powodujące poważne straty w uprawach pod osłonami. Patogeny roślin zasiedlające podłoże są grzybami, organizmami grzybopodobnymi i niektórymi gatunkami bakterii. Ich rozwój w nadmiernej ilości doprowadza do przystopowania wzrostu, osłabienia plonu i obniżenia jakości gleby. Aby ochronić rośliny przed negatywnymi efektami płynącymi z działań patogenów, należy starannie pielęgnować ziemię.

 

Skąd biorą się patogeny?

 

Martwe rośliny pozostające w ziemi są pożywką dla patogenów, których wzrost jest zależny od częstotliwości upraw tego samego gatunku w tym samym miejscu. Każdy gatunek roślin jest żywicielem innej grupy patogenów. Zmianowanie upraw niweluje rozwój szkodliwych organizmów. Choć dopasowanie płodozmianu ograniczy rozwój szkodliwych grzybów i bakterii, to na ich wzrost wpływa jeszcze uwilgotnienie, temperatura, struktura podłoża oraz jego kwasowość.

 

Jak patogeny szkodzą uprawie?

 

Porażenie systemu korzeniowego jest widoczne dopiero w zaawansowanym stopniu, dlatego tak ważne jest, aby wcześniej uniknąć wzrostu patogenów. Całkiem możliwe, że w pierwszym roku nie dostrzeżemy roślin osłabionych albo więdnących, lecz nawet wtedy warto przeprowadzać systematyczne zabiegi, które mają przyhamować rozwój bakterii i grzybów. Bez odpowiedniej dbałości zagrożenie wzrasta, a w stanie najwyższego stężenia doprowadza do zamierania roślin.


Chwilą, w której warzywa i owoce są najbardziej narażone, jest faza siewek. Najczęstszym uszkodzeniem roślin w fazie rozwoju są choroby grzybowe. Zgorzel przedwschodową rozpoznamy po pustych połaciach pomiędzy zasianymi roślinami, natomiast przy wysokim stężeniu możliwe jest całkowite zablokowanie wzrostu. Druga odmiana tej częstej choroby to zgorzel powschodowa – osłabiony korzeń nie wytrzymuje wzrostu rośliny, przez co ta przewraca się i obumiera.

 

Rozpoznanie choroby jest istotne, aby można było ją zwalczyć. Mimo że istnieje wiele odmian chorób, zastosowanie odpowiednich środków ochrony roślin pomoże nam w walce patogenami.

 

Rodzaje środków ochrony roślin

 


Środki ochrony roślin są to substancje i mieszaniny, których zadaniem jest ochrona roślin uprawnych. Odpowiednie regulowanie rozwoju, wzrostu i procesów biologicznych rośliny, chroni ją przed szkodliwym działaniem chorób i bakterii. Środki ochrony roślin, nazywane również pestycydami, możemy podzielić na 7 głównych grup.

a) Bakteriocydy – służą do zabijania bakterii chorobotwórczych.

b) Herbicydy – posługujemy się nimi przy zwalczaniu chwastów, nie niszcząc przy tym roślin uprawnych.

c) Fungicydy – środki chemiczne do zwalczania grzybów atakujących rośliny.

d) Insektycydy – dzięki nim zwalczamy szkodniki w uprawach pod osłonami. Zabijają owady i hamują ich rozród.

e) Akarycydy – środki do zwalczania pajęczaków, roztoczy itp.

f) Nematocydy – substancje pochodzenia syntetycznego i naturalnego do likwidowania nicieni.

g) Rodentycydy – środki do zwalczania gryzoni.

 

Jak odkażać glebę w tunelu foliowym?

 

Dopuszczone środki do zwalczania chorób muszą spełniać wiele kryteriów narzuconych przez UE Pesticide database. Zastosowanie środków nie zawsze jest równoznaczne z sukcesem w walce z chorobą. Jeśli doszło do silnego zainfekowania gleby, jedynym rozwiązaniem będzie wymiana powierzchni uprawowej.

 

Ogrzewanie podłoża, choć jest kosztowną inwestycją, przynosi sporo pożytku. Sucha para o korzystnej temperaturze niszczy czynniki wspierające rozwój patogenów. Dla plantatorów o sporych uprawach tunelowych jest to technologia optymalizująca hodowle pod osłonami.

 

Efekty odkażania gleby

 

Aby nie wypłukać potrzebnych składników odżywczych ani nie skazić gleby, należy stosować minimalne ilości środków ochrony roślin. Gdy spełnimy warunki stosowania preparatów wedle zaleceń producenta, zwiększamy szanse na prawidłowe działanie i późniejsze wyeliminowanie patogenów na kilka lat. 

 

Poprzednie artykuły z seri o "Pielęgnacji ziemi w tunelu foliowym"